Kdo jsme a co chceme

Politické hnutí Občané městských částí Opavy vzniklo v roce 2018 a navazuje na iniciativu starostů a nezávislých kandidátů všech 8 městských částí Statutárního města Opavy před komunálními volbami v roce 2014.

Ve volebním období 2014-2018 jsme ještě jako sdružení nezávislých kandidátů získali tři mandáty v zastupitelstvu a po část volebního období i jednoho zástupce v radě. V komunálních volbách v roce 2018 jsme získali opět tři mandáty a jsme součástí koalice. Naši zastupitelé Miroslav Kořistka a Lumír Měch jsou členy rady města.

Chceme podporovat rozvoj a prosperitu celého města, nejen městských částí. Pracujeme ku prospěchu města a jeho občanů. Chceme, aby Opava byla dynamickou a prosperující metropolí. Naši kandidáti ve svém oboru již něco dokázali, mají za sebou bohaté zkušenosti z veřejné správy a umí hospodařit s veřejnými prostředky!

Co nabízíme

  • Kvalitní a zkušené lidi, kteří jsou pracovití, myslí na veřejnost, ne na sebe a na to, jak získat funkce.
  • Bohaté zkušenosti z veřejné správy - nezkušení lidé nemohou vést Opavu!
  • Pokoru, slušnost a ochotu naslouchat - věci, které se z naší komunální politiky vytratily.

Pracujeme pro Opavu...

Miroslav Kořistka – zastupitel, člen rady města, člen komise pro občanské obřady
Ing. Lumír Měch – zastupitel, člen rady města
Miroslav Mařadek – zastupitel, místopředseda sportovní komise, místopředseda dozorčí rady MDPO, a.s.
René Holuša – předseda dozorčí rady Městského dopravního podniku Opava, a.s., člen komise pro urbanistiku a investice
Jiří Koreník – člen dozorčí rady Technických služeb Opava, s.r.o., člen komise pro informatiku a IT technologie
Kamil Ručil – člen majetkové komise
Ing. Soňa Ručilová – členka finančního výboru
Mgr. Lumír Král – člen komise pro komunitní plán a sociálních věci
Mgr. Miroslava Konečná – členka komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality
Zdeněk Hoza – člen dopravní komise